Історія оновлень

Зміни у Версії 1.65.0.1 від 31.10.2019

 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках неможливо було підписати перевізний документ.

Зміни у Версії 1.64.3.0 від 08.10.2019

 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках в документі на групу вагонів не відображалась інформація про відчеплені вагони.

Зміни у Версії 1.64.2.1 від 04.10.2019

 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках неможливо було створити документ на вагон з провідниками.

Зміни у Версії 1.64.0.1 від 02.10.2019

 • Скориговано відкриття документів з реєстру ГУ-45 та з реєстру ГУ-46.
 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках в документах СМГС не можливо було зазначити прикордонні переходи.

Зміни у Версії 1.63.2.0 від 30.09.2019

 • Для забезпечення можливості накладення кваліфікованого електронного підпису у перевізних документах, відомостях плати ф.ГУ-46(а) та накопичувальних картках ф. ФДУ-92 за допомогою ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДПС та Інформаційно-довідкового департаменту ДФС, додані нові файли сертифікатів ІДД ДПС.

Зміни у Версії 1.63.0.0 від 24.09.2019

 • Згідно з Додатком 3 до «Правил оформлення перевізних документів», з атрибутного складу перевізного документу внутрішнього сполучення видалено розрахунковий рахунок, МФО, відділення банку, місто (розташування банку).

Зміни у Версії 1.62.1.1 від 21.08.2019

 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках в документах СМГС зникала інформація зазначена в полі «Способ определения массы».
 • Внесено зміни до Класифікатору підкодів Переліку кодів плати, зборів, штрафів та інших надходжень.

Зміни у Версії 1.62.0.0 від 06.08.2019

 • Виправлено помилку, що в деяких випадках, при роботі з застарілою версією бази документів, призводила до неможливості запуску АРМ Вантажовідправника.

Зміни у Версії 1.60.0.2 від 26.07.2019

 • Доопрацьовано відображення попереджувального повідомлення при заповненні відомостей одержувача в перевізному документі про необхідність внесення змінених даних платника по прибуттю до паперового документа.

Зміни у Версії 1.59.0.0 від 22.07.2019

 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках не можливо було створити перевізний документ на групу контейнерів.

Зміни у Версії 1.58.0.3 від 16.07.2019

 • Доопрацьована можливість внесення в перевізний документ інформації про номер та дату акцизної накладної.

Зміни у Версії 1.57.0.0 від 01.07.2019

 • Додана можливість пошуку документів за номером вагону в реєстрах ГУ-45 і ГУ-46.

Зміни у Версії 1.56.0.0 від 14.05.2019

 • Оновлено довідник видів упакувань (використовується у перевізних документах).
 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках в накладній СМГС неможливо було зазначити код платника по залізницям інших адміністрацій.
 • Виправлено помилку, із-за якої в деяких випадках не зберігалась інформація в Реєстрі інформаційних послуг.

Зміни у Версії 1.55.0.0 від 10.04.2019

 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках не зберігались налаштування сортування в "Реєстр супровідних документів".
 • Виправлено помилку, із-за якої в деяких випадках неможливо було відправити документи в якому станція призначення закрита для вантажних перевезень.

Зміни у Версії 1.54.0.0 від 22.02.2019

 • Доопрацьовано заповнення накладних СМГС, ЦІМ/СМГС.
 • Доповненно класифікатор супровідних документів новими типами супровідних документів ВУ-23М, ВУ-26М.
 • Додано довідник платників за транзитні залізниці для накладних СМГС, ЦІМ/СМГС.
 • Додано можливість оновити документи реєстрів ГУ-45, ГУ-46, ФДУ-92 з сервера за бажанням користувача.
 • Додано можливість міняти місцями записи таблиць "Прикордоних переходів", "Перевізники" при редагуванні перевізних документів СМГС, ЦІМ/СМГС.

Зміни у Версії 1.53.0.1 від 15.01.2018

 • До таблиці прикордонних переходів додано колонку з датою та часом переходу кордону.
 • У редакторі документа ЦІМ/СМГС до блоку «Клієнт» додано блок «Перевізники». Дані з нового блоку відображаються на бланку у гр. 65 «Другие перевозчики» та у гр. 66 «Договорной перевозчик».

Зміни у Версії 1.52.0.2 від 29.12.2018

 • Забезпечена можливість оформлення перевізних документів ЦІМ/СМГС з урахуванням внесених змін та доповнень до Додатку 6 «Керівництво з накладної ЦІМ/СМГС» до СМГС.

Зміни у Версії 1.51.0.0 від 11.12.2018

 • Доопрацьовано фільтр пошуку документів за ознакою власності вагона.
 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках неможливо було зберегти документ ЦІМ/СМГС.

Зміни у Версії 1.50.0.0 від 27.11.2018

 • Видалено довідник страхових компаній.
 • Скориговано оформлення перевізних документів на контейнерне перевезення в частині зазначення номеру вагону для окремих видів роботи станції.

Зміни у Версії 1.49.0.0 від 27.11.2018

 • Забезпечена можливість зазначення даних стосовно способу визначення маси при оформленні перевізних документів на збірні відправки.
 • Додано можливість створення шаблонів документів ф. ГУ-27.
 • Доопрацьовано оформлення перевізних документів на перевезення у порожньому стані переобладнаних службово-технічних вагонів для перевезення військової варти.

Зміни у Версії 1.48.0.1 від 15.11.2018

 • Доопрацьовано зазначення додаткової інформації про цистерни, що перевозяться порожніми після вивантаження небезпечного вантажу по перевізним документам накладна УЗ та СМГС.

Зміни у Версії 1.47.0.1 від 29.10.2018

 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках при використанні функції «повторити попередні реквізити» невірно заповнювались відомості отримувача.
 • Доопрацьовано відображення позначки «ЕП» (експлуатаційні потреби) для пам'яток на подачу/забирання вагонів ф. ГУ-45.
 • Доопрацьована можливість оформлення документів на переадресування групової (маршрутної) контейнерної відправки.
 • Виправлено помилку, із-за якої в деяких випадках неможливо було відправити відомості отримувача для перевізних документів СМГС.
 • Виправлено помилку, в результаті якої в деяких випадках неможливо було підписати деякі документи.
 • Скориговано відображення коду та найменування платника по прибуттю, який вказується при оформленні відправлення, у гр.13-14 накладної УЗ.

Зміни у Версії 1.46.0.3 від 11.10.2018

 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках неможливо було зберегти відомості отримувача.
 • При оформленні накладних на перевезення небезпечних вантажів, графа перевізного документу «найменування вантажу» у внутрішньому та міжнародному сполученнях приведена у відповідність до вимог п.5.5 Правил перевезення небезпечних вантажів.
 • Виправлена помилка, в результаті якої в деяких випадках при створенні чи коригуванні документа з категорією відправки "групова" не відображалися повністю номера вагонів.

Зміни у Версії 1.45.0.0 від 28.08.2018

 • Доопрацьовано можливість зазначення у перевізних документах інформації про страхування відповідальності при перевезенні небезпечних вантажів.

Зміни у Версії 1.44.0.0 від 17.08.2018

 • Додана можливість перегляду всіх встановлених сертифікатів екземпляру і можливість видалити вибраний сертифікат.
 • Виправлена помилка, в результаті якої в деяких випадках при перегляді документа з категорією відправки "групова" не відображалися повністю номера вагонів.
 • В реєстрі перевізних документів додані колонки "Оформлення" та "Очікуване прибуття".

Зміни у Версії 1.43.0.1 від 07.08.2018

 • Доопрацьовано відображення позначки «ЕП» (експлуатаційні потреби) для відомостей плати ф. ГУ-46 та ГУ-46а.
 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках з реєстру шаблонів перевізних документів не можливо було отримати візуальну форму документа.

Зміни у Версії 1.42.0.2 від 26.07.2018

 • Доопрацьована можливість додавання декількох сертифікатів екземпляра.
 • Виправлена помилка, через яку в деяких випадках при збереженні документа губилася зазначена інформація в полі «Брутто / Нетто».
 • Доопрацьовано відображення позначки «ЕП» (експлуатаційні потреби) для накопичувальних карток ф. ФДУ-92.

Зміни у Версії 1.41.0.2 від 15.06.2018

 • Виправлена помилка, із-за якої в деяких випадках неможливо було зберегти створену чернетку перевізного документа.

Зміни у Версії 1.41.0.1 від 14.06.2018

 • Доопрацьовано інтерфейс дозаповнення перевізних документів по прибуттю.
 • Виправлена помилка, яка в деяких випадках перешкоджала отриманню перевізних документів при синхронізації.
 • Виправлена помилка, яка в деяких випадках призводила до некоректного відображення штемпелів при перегляді перевізних документів.
 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках неможливо було зберегти створений перевізний документ.

Зміни у Версії 1.40.0.2 від 11.06.2018

 • Виправлена помилка яка в деяких випадках призводила до невірного визначення дати статусу документів в яких були виконані відчепи.
 • Покращено функціонал фільтрації реєстру операцій з вагонами.
 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках неможливо було підписати документи.

Зміни у Версії 1.39.0.0 від 24.04.2018

 • Виправлено помилку, що в деяких випадках призводила до неможливості запуску АРМ Вантажовідправника.
 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках неможливо було зберегти візуальну форму документа.

Зміни у Версії 1.38.0.1 від 20.03.2018

 • Доопрацьована можливість експорту таблиць в Excel при перегляді документа.
 • Виправлено помилку яка в деяких випадках призводила до невірного створення копії перевізного документа на контейнерні відправки.

Зміни у Версії 1.37.1.0 від 13.03.2018

 • Доопрацьовано підтримку ключів акредитованого центру сертифікації ключів «Україна» (АЦСК «Україна).
 • Доопрацьовано пошук документів за номером філії та кодом ЕДРПОУ відправника/одержувача.
 • Додано можливість вивантаження з реєстрів в Excel списку обраних документів.
 • Доопрацьована можливість копіювання даних з таблиць при перегляді документа.

Зміни у Версії 1.36.0.0 від 14.02.2018

 • Виправлено помилку, яка іноді виникала при вході в «АРМ Вантажовідправника».

Зміни у Версії 1.35.0.0 від 12.02.2018

 • Доопрацьовано відображення у гр. 49 "Відмітки залізниці" накладної УЗ інформації про наявні акти про затримку вагонів ф. ГУ-23а.
 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках не можливо було оновити дані місячних планів перевезення.
 • Виправлена помилка, в результаті якої в деяких випадках в реєстрі перевізних документів відображалися не всі документи.

Зміни у Версії 1.34.0.0 від 15.01.2018

 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках не можливо було увійти в «АРМ Вантажовідправника».

Зміни у Версії 1.33.0.3 від 27.12.2017

 • Скориговано логічний контроль щодо обов’язкового зазначення коду ЄДРПОУ в документах, які оформлюються при перевезенні вантажу залізничним транспортом.

Зміни у Версії 1.33.0.2 від 27.12.2017

 • Виправлена помилка, в результаті якої в деяких випадках в реєстрі ФДУ-92 відображалися не всі документи.

Зміни у Версії 1.33.0.1 від 27.12.2017

 • Додана можливість вибіркового видалення документів.
 • Доопрацьовано обов’язкове зазначення коду ЄДРПОУ в документах, які оформлюються при перевезенні вантажу залізничним транспортом.
 • Доопрацьовано оформлення документів на всьому полігоні ПАТ «Укрзалізниця» з використанням 4-х значного коду вантажовідправника / вантажоодержувача, незалежно від його прив’язки до регіональної філії ПАТ «Укрзалізниця».

Зміни у Версії 1.32.0.0 від 20.12.2017

 • Доопрацьовано відображення маси вантажу у графі 24 «Маса вантажу, визначена відправником» накладної УЗ, при оформленні перевезення нового рейкового рухомого складу на своїх осях.
 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках не можливо було видалити створений документ в статусі «Чернетка коректна».
 • Доопрацьовано можливість внесення у відомості одержувача в полі «Номер паспорту» до дев’яти символів.

Зміни у Версії 1.31.0.0 від 14.12.2017

 • Додано нові сертифікати цифрових ключів акредитованого центру сертифікації ключів УЗ (АЦСК УЗ).

Зміни у Версії 1.30.0.1 від 05.12.2017

 • Виконано доопрацювання в зв’язку з переходом акредитованого центру сертифікації ключів УЗ (АЦСК УЗ) на нові сертифікати цифрових ключів.
 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках не можливо було увійти в «АРМ Вантажовідправника».
 • Виправлено помилку, із-за якої в деяких випадках неможливо було завантажити супровідний документ.

Зміни у Версії 1.29.0.1 від 27.11.2017

 • Додана можливість завантажити «Довідник клієнтів» із АС Клієнт УЗ.

Зміни у Версії 1.28.0.1 від 14.11.2017

 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках не можливо було зберегти супровідний документ.

Зміни у Версії 1.28.0.0 від 10.11.2017

 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках не можливо було зберегти відомості одержувача.

Зміни у Версії 1.27.0.1 від 09.11.2017

 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках неможливо було підписати документ по прибуттю.
 • Виправлено помилку, із-за якої в деяких випадках при створені документа СМГС змінювались дані внесені в поля «Код» та «Найменування платника» в блоці «Сплата провізних платежів».
 • Доопрацьовано відображення документа в статусі «Переадресований. Не прийнятий іноземною залізницею».

Зміни у Версії 1.26.0.3 від 01.11.2017

 • Виправлено помилку, із-за якої в деяких випадках неможливо було підписати документи.

Зміни у Версії 1.26.0.1 від 01.11.2017

 • Забезпечено роботу з бібліотеками ЕЦП нового формату у зв’язку з оновленням програмного забезпечення акредитованого центру сертифікації ключів (АЦСК) Укрзалізниці.

Зміни у Версії 1.25.0.2 від 26.10.2017

 • Виправлено помилку, що в деяких випадках призводила до неможливості запуску АРМ Вантажовідправника.

Зміни у Версії 1.25.0.1 від 20.10.2017

 • Додана можливість вибору місця зберігання бази даних користувача АРМ Вантажовідправника.
 • Виправлено помилку із-за якої в деяких випадках при коригуванні документа назва станції призначення іноземною мовою відображалась невірно.
 • Доопрацьовано автоматизоване визначення ознаки власності контейнера при отриманні електронних даних перевізних документів на імпортні та транзитні контейнерні перевезення від іноземних залізниць.
 • Додана можливість вибору адміністрації станції призначення для пересильних накладних ГУ-27сп.

Зміни у Версії 1.24.0.1 від 13.10.2017

 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках неможливо було працювати з документами на операційній системі windows XP.

Зміни у Версії 1.24.0.0 від 12.10.2017

 • Доопрацьовано закреслення одержувача вантажу в візуальній формі перевізних документах, при зміні одержувача на станції призначення вантажу.
 • Виправлено помилку що інколи виникала при створенні перевізного документа на контейнерні відправки з реєстру шаблонів перевізних документів.

Зміни у Версії 1.23.0.0 від 28.09.2017

 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках неможливо було надіслати відомості одержувача без зазначення коду платника.

Зміни у Версії 1.22.0.1 від 22.09.2017

 • На підставі повідомлення ЦЗО здійснено оновлення сертифікатів модуля ЕЦП.

Зміни у Версії 1.21.0.0 від 12.09.2017

 • Додана можливість змінювати розмір вікна «Реквізити клієнта».
 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках не відображалась інформація щодо оперативного сальдо клієнта.
 • В реквізитах відправника та одержувача додано можливість зазначення номеру телефону, факсу та адреси електронної пошти, при оформленні перевізних документів внутрішнього сполучення.

Зміни у Версії 1.20.0.1 від 31.08.2017

 • Виправлено помилку яка в деяких випадках призводила до невірного створення копії перевізного документа на контейнерні відправки.
 • Виправлено помилку із-за якої в деяких випадках не можливо було виконати вивантаження реєстрів в Excel.

Зміни у Версії 1.19.0.1 від 17.07.2017

 • В розділ "Реквизиты клиента" додано відображення транзитних кодів платника.
 • В розділ "Справочники" додана можливість перегляду довідника додаткових зборів.
 • Доопрацьовано відображення інформації при заповненні електронних даних супровідних документів.

Зміни у Версії 1.18.0.0 від 17.07.2017

 • Виправлена помилка, яка в деяких випадках призводила до некоректного видалення супровідних документів з бази даних користувача.

Зміни у Версії 1.17.0.0 від 11.07.2017

 • Виправлена помилка, яка іноді виникала при збереженні супровідних документів
 • Виправлена помилка, яка іноді виникала при перегляді документів ГУ-46а

Зміни у Версії 1.16.0.2 від 05.07.2017

 • Змінено контроль на параграфи вантажної роботи станцій.

Зміни у Версії 1.15.0.0 от 23.06.2017

 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках не можливо було створити перевізний документ з зазначенням в якості станції призначення вантажу – станції з експортним кодом, якщо станція призначення не належить адміністрації ПАТ «Укрзалізниця».
 • Доопрацьовано отримання візуальної форми перевізних документів в «Реєстрі шаблонів перевізних документів».

Зміни у Версії 1.14.0.0 от 21.06.2017

 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках не можливо було відправити перевізний документ на порожній вагон зі станцій закритих для вантажних операцій.

Зміни у Версії 1.13.0.0 от 08.06.2017

 • До переліку існуючого «Класифікатору супровідних документів» прикладених користувачем при оформленні перевізних документів внутрішнього сполучення додане нове найменування супровідного документу «Протокол зважування».
 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках при створенні перевізного документа з видом роботи станції «Переадресування» станція накладання ЗПП змінювалась на станцію відправлення вантажу.
 • Виправлено помилку, яка іноді виникала при створенні копії перевізного документа.
 • Виправлено помилку, яка іноді виникала при створенні перевізного документу на групу вагонів.

Зміни у Версії 1.11.0.6 от 31.05.2017

 • Для надання можливості формування, перегляду та експорту інформації про операції з вагоном за визначений період, додано «Реєстр операцій з вагоном».

Зміни у Версії 1.10.0.0 от 06.04.2017

 • Доопрацьовано відображення часу останнього отримання інформації про оперативне сальдо.
 • Виправлена помилка відображення попереджувальних повідомлень, що іноді виникала при збереженні даних про одержувача вантажу для розкредитування перевізного документу.

Зміни у Версії 1.9.0.1 от 04.04.2017

 • Виправлено кілька недоліків, що іноді призводили до помилок під час формування версій для друку.

Зміни у Версії 1.8.0.3 от 30.03.2017

 • Доопрацьовано оформлення перевізних документів на групу контейнерів на бланку ЦІМ.
 • Виправлені недоліки інтерфейсу користувача, що проявлялися на екранах недостатньої висоти при формуванні електроних данних рахунку-фактури.
 • Виправлено помилку, що іноді виникала при збереженні перевізного документу.

Зміни у Версії 1.7.0.0 от 03.03.2017

 • Забезпечено можливість роботи з двома довідниками «Види упаковок».

Зміни у Версії 1.6.0.0 от 01.03.2017

 • Забезпечено можливість роботи з оновленим довідником «Види упаковок».

Зміни у Версії 1.5.0.1 от 23.02.2017

 • Додана сервісна функція автоматичного заповнення списку перевізників при оформленні накладних СМГС.
 • Виправлена помилка, яка іноді виникала при вході в АРМ Вантажовідправника після зміни облікових даних користувача АС Клієнт УЗ.
 • Виправлена помилка, яка іноді виникала при заповненні прикордонних переходів під час оформлення накладних ЦІМ/СМГС для групи контейнерів.

Зміни у Версії 1.4.0.1 от 03.02.2017

 • Виправлено помилку, що іноді призводила до втрати інформації при експорті даних з реєстру КЗО та Довідника клієнтів.
 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках в Реквізитах клієнта відображалось некоректне значення сальдо.
 • Виправлено помилку, що іноді виникала при відправленні перевізного документу на контейнерну відправку.
 • Виправлено помилку що іноді виникала при оформленні перевезень вантажу 421034 «Вагоны железнодорожные, перевозимые на своих осях, не поименованные в алфавите».
 • В реєстрі Супровідних документів при створенні або коригуванні нового супровідного документу деталізовано опції, щодо завантаження його скан-копій та електронних даних.
 • Виправлено помилку, що призводила до втрати реквізитів одержувача, при створенні чернетки безпосередньо з заявки реєстру «Планування перевезень».

Зміни у Версії 1.3.0.2 от 19.12.2016

 • Додана можливість роботи з електронними даними супровідних документів.
 • Доопрацьовано можливість зазначення у перевізному документі на накладній УЗ відомостей про нафтопродукти («висота наливу», «температура», «густина», «рівень підтоварної води», «вміст баласту» та «густина за температури 20 ºС»).
 • Виправлено діагностику програми під час отримання візуальної форми документа при відсутності зв’язку с АС Клієнт УЗ.

Зміни у Версії 1.2.0.2 от 22.11.2016

 • До переліку станцій на яких дозволено виконувати операцію переоформлення додано станцію Ключарки (експ.) (383307).
 • Виправлено помилку, із-за якої в деяких випадках не можливо було увійти до реєстру «Планування перевезень».
 • Розширена колонка коди станцій прикордонних переходів в таблицях «Перелік перевізників», «Станції прикордонних переходів».
 • Виправлено помилку яка іноді виникала при несвоєчасному оновленні довідників НДІ.
 • Додано можливість вимикати синхронізацію документів форми ГУ-27.
 • Виправлена помилка, внаслідок якої в деяких випадках в реєстрі перевізних документів були відсутні документи в яких користувач є платником.

Зміни у Версії 1.1.0.1 от 03.11.2016

 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках не можливо було увійти до програми.
 • Додано попередження при зазначені маси вантажу менш ніж 5 цифр.
 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках не можливо було відіслати відомості одержувача.
 • Доопрацьовано можливість зазначення у перевізному документі внутрішнього сполучення у блоці «Рухомий склад та запірно-пломбувальні пристрої» відомостей про нафтопродукти («висота наливу», «температура», «густина», «рівень підтоварної води», «вміст баласту» та «густина за температури 20 ºС»).
 • Доопрацьовано форматний контроль поля «Температура» блоку «Рухомий склад та запірно-пломбувальні пристрої».

Зміни у Версії 1.0.90.0 от 21.10.2016

 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках в полі «Додаткова інформація про відправку» не відображалась інформація про акти створені під час перевезення.
 • Скориговано заповнення поля «Навантаження засобами» в блоці «Відомості про вантаж та особливості його перевезення».
 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках неможливо було зберегти документ як шаблон.
 • В реквізити відправника додана колонка «Ознака додатку БЧ».
 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках некоректно відображалися підписи в розкредитованому документі.
 • В реєстрі перевізних документів для колоноки «Дата створення» додана інформацію про час виконання операції.
 • Додана підтримка формату ЕПД версії 1.8.

Зміни у Версії 1.0.89.2 от 17.10.2016

 • Забезпечена можливість оформлення користувачами на вхідних прикордонних експортних станціях УЗ перевізних документів СМГС транзитного сполучення з видом роботи станції відправлення «Приймання з автотранспорту» та доопрацьовано формування автоматичної відмітки відправника № 720 «Увезений транспортом з країни» для типу перевізного документу СМГС.

Зміни у Версії 1.0.88.0 от 10.10.2016

 • Скориговано форматний контроль поля «Стандартна маса одного місця, брутто» до можливості вводу не більше 5-ти символів.
 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках неможливо було зберегти супровідний документ з занченими електронними даними попереднього інформування.

Зміни у Версії 1.0.87.0 от 26.09.2016

 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках неможливо було зберегти електронні дані попереднього інформування.

Зміни у Версії 1.0.86.0 от 21.09.2016

 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках при формуванні електроних данних рахунку-фактури в реєстрі «Попереднє інформування» не розраховувались: «Общая сумма инвойса», «Общий вес брутто,кг», «Общее количество грузовых мест».
 • В реквізитах клієнта додана можливість зміни ширини колонок таблиці «Розрахункові рахунки».
 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках не можливо було додати інформацію про новий ЗПП.

Зміни у Версії 1.0.85.0 от 26.08.2016

 • Доопрацьовано відображення усіх статусів документа у якому здійснено відчеп вагону.
 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках не можливо було відправити відомості одержувача.

Зміни у Версії 1.0.84.2 от 26.08.2016

 • Виправлена помилка, внаслідок якої в деяких випадках після експорту реєстру перевізних документів в Ексель формат значення деяких клітинок відрізнявся.
 • Скоригована можливість внесення у відомості одержувача ознаки розкредитування за наказом (№ наказу та дата) у випадку одержання вантажу підприємством, що є філією ПАТ «Укрзалізниця».
 • Виправлено помилку, внаслідок якої не можливо було створити документ на маршрут або групу контейнерів.
 • Скориговано автоматичне визначення ознаки власності контейнера при отриманні електронних даних перевізних документів на імпортні та транзитні контейнерні перевезення від іноземних залізниць.
 • Відповідно до вказівки ПАТ «УЗ» від 13.07.2016 № ЦЦМ-14/179 внесено зміни до довідника особливих умов розрахунку.
 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках в електронних даних ПІ втрачалась зазначена інформація.
 • В реквізити відправника додані колонки «Ознака додатку» та «Ознака додатку РЖД».

Зміни у Версії 1.0.83.0 от 15.08.2016

 • Виправлена помилка, внаслідок якої в деяких випадках викривлялась інформація в поле "Способи визначення маси вантажу" в перевізних документах СМГС.

Зміни у Версії 1.0.82.0 от 04.08.2016

 • Допрацьовано можливість внесення у відомості одержувача ознаки розкредитування за наказом (№ наказу та дата) у випадку одержання вантажу підприємством, що є філією ПАТ Укрзалізниця.

Зміни у Версії 1.0.81.0 от 14.07.2016

 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках втрачалось найменування перевізника в блоці "Сплата провізних платежів" в документі СМГС.

Зміни у Версії 1.0.80.0 от 14.07.2016

 • Забезпечена можливість збільшення довжини поля "Код" (станції) в блоці "Станції прикордонних переходів" при створенні документа СМГС.

Зміни у Версії 1.0.79.2 от 12.07.2016

 • Додано поле номер філії ПАТ "Укрзалізниця" для довідника платників".
 • В реєстрі перевізних документів для колонок "Прийм. до перевезення", "Розкредитування" та "Прибуття" додана інформацію про час виконання операції.
 • Доопрацьовано функцію копіювання товарів в таблиці "Перелік товарів" при заповненні електронних даних ПІ.
 • Виправлено помилку, яка в деяких випадках призводила до не вірного відображення інформації при перегляді відомості плати форми ГУ-46а.

Зміни у Версії 1.0.79.0 от 12.07.2016

 • Доопрацьовано відображення інформації про подовження терміну доставки в графі 32 накладній СМГС та в графі 115 накладній ЦІМ/СМГС.
 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках не можливо було відправити накладну с прикладеним супровідним документом.
 • Забезпечена можливість збільшення довжини поля "код платника" при створенні документа СМГС.
 • Додана можливість приховувати порожні переліки ЄТехПД в реєстрі інформаційних послуг.

Зміни у Версії 1.0.78.1 от 30.06.2016

 • Збільшено довжину поля "Порожній вагон направляється".
 • Виправлено помилку, яка в деяких випадках призводила до втрати інформації в полях "Рід вагону" та "Власник вагону" заявки в реєстрі Планування перевезень, під час синхронізації з АС Месплан.

Зміни у Версії 1.0.77.0 от 17.06.2016

 • Виправлено помилку, яка в деяких випадках призводила до втрати зазначеної інформації в полях "Порожній вагон направляється" та "Цистерна з-під" в блоці "Вагон".
 • Додано нові особливі умови: "На станцію тимчасового відстою для наступного навантаження" та "Зі станції тимчасового відстою під наступне навантаження".

Зміни у Версії 1.0.76.0 от 07.06.2016

 • Внесені зміни в роботу з електронним перевізним документом.

Зміни у Версії 1.0.75.0 от 07.06.2016

 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках в реєстрі перевізних документів не відображалась інформація в колонці "Всього сплачено".
 • Розширено перелік статусів перевізних документів(додані наступні статуси: Здано за межі УЗ; Переадресований; Відчеп; Досилка; Переоформлений).

Зміни у Версії 1.0.74.0 от 20.05.2016

 • Виправлена помилка обчислення дати зміни статусу документа при збереженні чернетки до першої синхронізації.

Зміни у Версії 1.0.73.0 от 18.05.2016

 • Скориговано автозаповнення поля "Навантаження засобами" в блоці "Відомості про вантаж та особливості його перевезення" при оформленні документів на порожні вагони.

Зміни у Версії 1.0.72.0 от 17.05.2016

 • В реєстрі перевізних документів додана можливість зміни ширини колонок «Власник вагону» і «Назва документа».

Зміни у Версії 1.0.71.0 от 05.05.2016

 • Виправлено помилку, яка іноді призводила до неможливості відредагувати значення поля Країна відправлення вантажу, при оформленні перевізного документа з експортної портової станції України.

Зміни у Версії 1.0.70.0

 • Виправлено помилку, в результаті якої в деяких випадках неможливо було створити копії на основі перевізних документів з видом роботи станції "Переадресування".
 • Додана можливість перегляду інформації про акти, оформлені залізницею.
 • Виправлено помилку, яка в деяких випадках виникала при оформленні перевізних документів на перевезення вантажів у власних вагонах, що належать нерезидентам України, але знаходяться в управлінні у українських операторських компаній.

Зміни у Версії 1.0.69.0 від 18.04.2016

 • Виправлено відображення поля "Нараховано за маневрову роботу, грн." в відомості форми ГУ-46а.
 • В довідник клієнтів додано поле "Номер філії".
 • В реєстрі "Планування перевезень" виправлено відображення інформації в полі "Країна відправлення".

Зміни у Версії 1.0.68.1 від 14.04.2016

 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках в реєстрі перевізних документів не відображалась інформація про власника та орендатора вагона.
 • Забезпечена можливість відображення перевізного документу у стані «Зіпсований».
 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках не можливо було зберегти найменування отримувача вантажу у довідник клієнта.

Зміни у Версії 1.0.67.2 від 11.04.2016

 • Забезпечено використання довідника штемпелів та відміток при обробці пересильних накладних форм ГУ-27дс та ГУ-27дт.
 • Забезпечено можливість включення опції повтору типу першого введеного ЗПУ для групової категорії відправки.
 • Виправлено помилку, внаслідок якої інколи не можливо було створити документ ЦІМ/СМГС маршрутної категорії відправки.
 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках не можливо було зберегти пересильні накладні форм ГУ-27дс та ГУ-27дт.
 • Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках не можливо було створити електронні дані попереднього інформування.

Зміни у Версії 1.0.66.0 від 30.03.2016

Виправлена помилка, в результаті якої в деяких випадках в реєстрі ФДУ-92 відображалися не всі документи.


Зміни у Версії 1.0.65.0 від 30.03.2016

 • У реєстрах змінений колір виділеної строки.
 • У реквізитах клієнта додано поле "№ філії ПАТ УЗ".
 • Додана можливість роботи з новим атрибутом "№ філії ПАТ УЗ".
 • Забезпечено можливість включення опції повтору типу першого введеного ЗПУ.

Зміни у Версії 1.0.64.3 від 17.03.2016

 • Виправлено помилку, внаслідок якої інколи в реквізитах клієнта не вірно відображалось сальдо клієнта.
 • Виправлено помилку, яка в деяких випадках виникала при створенні документу на контейнерну відправку з шаблону.
 • Додана можливість редагувати ширину стовпця у довіднику "Довідник залізничних адміністрацій".
 • До реєстру перевізних документів додано колонку "Всього сплачено".
 • Згідно з вказівкою ПАТ "УЗ" від 25.01.2016 р. № Ц-1/5-1/151-16 забезпечена можливість роботи з новим атрибутом "Номер філії (структурний підрозділ) ПАТ "Укрзалізниці"".

Зміни у Версії 1.0.62.0 від 25.01.2016

 • Додана можливість перегляду первинного документа після переоформлення.
 • Актуалізовано довідник «Класифікатор супровідних документів» для документів СМГС та ЦІМ/СМГС.
 • Актуалізовано довідник «Вантаж за ЄТСНВ».

Зміни у Версії 1.0.61.1 від 04.01.2016

 • Виправлена помилка, котра в деяких випадках призводила до втрати найменування станції при створенні документу з шаблону.
 • Виправлені помилки, які виникали при формуванні документів на порожні контейнери.

Зміни у Версії 1.0.60.0 від 21.12.2015

Виправлено помилку, яка в деяких випадках виникала при зазначенні 15-ти значного коду ЄДРПОУ одержувача вантажу в СМГС накладних.


Зміни у Версії 1.0.59.0 від 17.12.2015

 • Додана можливість перегляду техничних характеристик вагону з реєстра ГУ-27.
 • В ГУ-27СП видалені поля: Клас/підклас небезпеки, №АК, Код ООН.
 • Забезпечена можливість зазначення 15-ти значного коду ЄДРПОУ одержувача вантажу в СМГС накладних.

Зміни у Версії 1.0.58.2 від 15.12.2015

 • Додана підтримка формату ЕПД версії 1.6.
 • Внесено зміни щодо перевізних документів, які були переоформлені на кордоні України з транспортного права СМГС на ЦІМ або навпаки.
 • Виправлена помилка, яка в деяких випадках не давала змінити платника по прибуттю при коригуванні документа по відправленню.
 • Доопрацьована можливість зазначення та відображення інформації про небезпеку вантажу пересильних накладних форм ГУ-27дс та ГУ-27дт.
 • Додана можливість запросити технічні характеристики вагона при роботі з перевізними документами та з реєстрів перевізних документів, ГУ-45, ГУ-46.
 • Додана можливість отримувати оперативне сальдо ЄТехПД в таблиці "Коди платника" розділу "Реквізити клієнта".

Зміни у Версії 1.0.53.0 від 12.10.2015

Додано можливість зазначення країни поставки та контроль обов'язкового зазначення пункту поставки при оформленні рахунка-фактури.


Зміни у Версії 1.0.52.0 від 09.10.2015

Здійснено оптимізацію процесів отримання перевізних документів з серверу АС Клієнт УЗ.


Зміни у Версії 1.0.50.1 від 05.10.2015

Виправлена помилка, яка перешкоджала отриманню деяких перевізних документів з серверу АС Клієнт УЗ.


Зміни у Версії 1.0.50.0 від 30.09.2015

Формування електронних перевізних документів виконується з використанням формату ЕПД версії 1.5 для всіх видів бланків.


Зміни у Версії 1.0.49.0 від 22.09.2015

Виправлено помилку, внаслідок якої в деяких випадках можливо було створити електронні дані попереднього інформування без зазначеної інформації про «Коммерческое наименование товара по инвойсу» та «Товар по ТНВЭД».


Зміни у Версії 1.0.48.0 від 18.09.2015

 • Виправлено помилку, яка в деяких випадках призводила до не можливості заповнення з довідника одержувача його найменування та адресу.
 • Доопрацьовано оформлення групи вагонів для документів ЦІМ.

Зміни у Версії 1.0.47.1 від 16.09.2015

Виправлено помилку, внаслідок якої інколи в перевізному документі при отриманні версії для друку не відображалась фактична тара вагона визначена вантажовідправником шляхом зважування.


Зміни у Версії 1.0.46.9 від 11.09.2015

Виправлено помилку, що в деяких випадках призводила до відображення даних на українській мові в перевізних документах СМГС.


Зміни у Версії 1.0.46.7 від 02.09.2015

Виправлена помилка яка іноді виникала під час запуску програми.


Зміни у Версії 1.0.46.6 від 02.09.2015

 • До блоку «Клієнти» додано поле «ЄДРПОУ одержувача». З 01.09.2015 автоматизовані системи Укрзалізниці вимагають обов’язкове заповнення коду ЄДРПОУ одержувача при оформленні перевізних документів на перевезення вантажів до портових станцій Укрзалізниці (в тому числі експортних).
 • Внесено зміни, пов’язані з відміною платежів з кодом 423 «Податок на додану вартість».

Зміни у Версії 1.0.46.1 від 12.08.2015

Виправлена помилка, яка перешкоджала отриманню деяких перевізних документів з серверу АС Клієнт УЗ.


Зміни у Версії 1.0.46.0 від 03.08.2015

Виправлено помилку, яка в деяких випадках призводила до втрати кода транзитного платника в реєстрі перевізних документів.


Зміни у Версії 1.0.45.8 від 24.07.2015

Внесено зміни з метою оптимізації інформаційної взаємодії з АС Кліент УЗ.


Зміни у Версії 1.0.45.6 від 09.07.2015

Внесено зміни з метою оптимізації інформаційної взаємодії з АС Кліент УЗ.


Зміни у Версії 1.0.45.4 від 07.07.2015

Виправлено помилку, яка не дозволяла підписати документ по прибуттю на новому СМГС бланку.


Зміни у Версії 1.0.45.3 від 02.07.2015

Додано можливість використання нового класифікатора типів супровідних документів відповідно до інформаційного керівництва СМГС при формуванні електроних данних рахунку-фактури в реєстрі «Попереднє інформування».


Зміни у Версії 1.0.45.2 від 02.07.2015

Виправлена помилка яка виникала при оновленні бази НДІ.


Зміни у Версії 1.0.45.1 від 02.07.2015

Виправлена помилка яка виникала при прикріпленні супровідного документа до електронних даних перевзного документу СМГС.


Зміни у Версії 1.0.45.0 від 01.07.2015

Доопрацьовано інтерфейс формування та обробки електронних даних перевізних документів СМГС та оновлено візуальну форму бланку у відповідності до змін та доповнень «Соглашения о международнодном железнодорожном грузовом сообщении» станом на 1 липня 2015р.


Зміни у Версії 1.0.43.0 від 19.06.2015

Внесено зміни з метою оптимізації інформаціонної взаємодії з АС Кліент УЗ


Зміни у Версії 1.0.42.0 від 21.04.2015

В меню технологічних задач АРМу додано реєстр Планування перевезень. В реєстрі здійснюються наступні операції:

 • Отримання даних АС Месплан;
 • Перегляд планів і заявок оформлених в АС Месплан;
 • Створення чернеток перевізних документів на підставі об'єктів призначення плану.

Зміни у Версії 1.0.41.0 від 23.03.2015

При заповненні електронних даних рахунку-фактури надано можливість самостійно зазначати код та найменування товару за ТНВЕД.


Зміни у Версії 1.0.40.1 від 19.03.2015

 • Додано можливість отримувати добові переліки ЄТехПД в електронному вигляді засобами реєстру «Інформаційні послуги».
 • Доопрацьовано зазначення та подальше відображення маси тари вагону у випадку здійснення перевірки його маси тари вантажовідправником шляхом зважування.
 • Виправлено помилку, яка в деяких випадках призводила до втрати власника ЗПП.
 • Виправлено помилку, що іноді виникала при формуванні і обробці пересильної накладної форми ГУ-27сп.

Зміни у Версії 1.0.39.0 від 12.03.2015

 • Доопрацьовано логічний контроль, на неможливість приєднання двох однакових супровідних документів.
 • В реєстрі супровідних документів доопрацьовано можливість копіювання електронних даних рахунка-фактури.
 • В реєстрі попереднього інформування додано можливість приєднання супровідних документів до транзитного перевізного документа.
 • В діалог створення/коригування електронних даних рахунку фактури додано нові поля: "общая сумма инвойса с учетом расходов и скидок"; "общее количество грузовых мест"; "страна происхождения товара".
 • Виправлено помилку, яка в деяких випадках призводила до втрати кода та найменування відправника в пересильній накладній ф. ГУ-27.
 • В реєстрі інформаційних послуг додано функцію пошуку.
 • Виправлено помилку, яка в деяких випадках призводила до втрати штемпелів та відміток при створенні шаблону документа.
 • Поле ім'я отримувача в перевізному документі збільшено до 300 символів.

Зміни у Версії 1.0.35.0 від 19.02.2015

До переліку видів робіт станції додано значення «Пересилання» для застосування при оформленнні пересильних накладних ф. ГУ-27дт, ф. ГУ-27дс, ф. ГУ-27сп.


Зміни у Версії 1.0.32.1 від 19.01.2015

Виправлено помилку, внаслідок якої було неможливо використання бланку ЦІМ/СМГС при створенні перевізного документу на перевезення з відправленням з окремих станцій Львівської залізниці.


Зміни у Версії 1.0.31.0 від 14.01.2015

 • Виправлено помилку, що іноді виникала при редагуванні відмітки 623.
 • Актуалізовано відповідність довідника вантажів ГНВ до довідника вантажів ЄТСНВ.
 • Реалізовано посторінкове відображення даних в реєстрах.
 • Додані три нових атрибута до реєстру перевізних документів: тип власності вагона, орендар вагона, рід вагона.

Зміни у Версії 1.0.30.1 від 31.12.2014

При оформленні перевізного документа додана можливість зазначення відправником платника по прибуттю при відправленні зі станцій Донецької залізниці призначенням на станції будь якої з залізниць України (крім місцевого сполучення і перевезень призначенням на станції, розташовані на території АР Крим).


Зміни у Версії 1.0.29.2 від 22.12.2014

Виправлена помилка, яка іноді виникала при відправленні електронних даних перевізного документу на маршрут/групу контейнерів з типом бланку СМГС.


Зміни у Версії 1.0.28.1 від 02.12.2014

При оформленні перевізного документу в блоці "відомості про вантаж" додано можливість зазначення типу та заводського номеру засобу ваговимірювальної техніки (ЗВВТ) за допомогою якої визначено масу вантажу.


Зміни у Версії 1.0.27.0 від 24.11.2014

Здійснено доопрацювання на виконання вимог розпорядження УЗ від 20.11.2014 №Ц-2/88.


Зміни у Версії 1.0.26.0 від 20.11.2014

Актуалізований "Довідник умов поставок" електронних даних рахунка-фактури у відповідності до вимог Митного Союзу.


Зміни у Версії 1.0.25.0 від 20.11.2014

Виправлена помилка, яка іноді виникала під час підпису відомостей плати за подавання, забирання вагонів та маневрову работу ф.ГУ-46а.


Зміни у Версії 1.0.24.0 від 19.11.2014

Виправлено помилку, що іноді перешкоджала приєднанню електронних даних до пакету попереднього інформування в транзитних документах.


Зміни у Версії 1.0.23.3 від 19.11.2014

 • Додано можливість копіювання за зразком інформації про товар при створенні рахунка-фактури;
 • Додано можливість використання локальних довідників клієнтів при створенні рахунка-фактури;
 • Доопрацьовано контроль вводу номеру вагону при створенні рахунка-фактури;
 • Додано можливість оформлення документів СМГС на перевезення у вагонах неробочого парку;
 • Доопрацьовано програму інсталяції (модуль ЕЦП оновлюється автоматично).

Зміни у Версії 1.0.22.0 від 15.10.2014

Додано поле «опис товару» до блоку формування переліку товарів електронних даних рахунку-фактури.


Зміни у Версії 1.0.21.0 від 10.10.2014

Додано можливість внесення вантажоодержувачем даних по прибуттю в ЕПД, оформлених у форматі версії 1.4.


Зміни у Версії 1.0.20.0 від 03.10.2014

Виправлено помилку, що іноді виникала під час формування електронних даних рахунку-фактури при додаванні переліку товарів.


Зміни у Версії 1.0.19.0 від 03.10.2014

 • Виправлено помилку що іноді виникала при синхронізації реєстру Попереднього інформування.
 • В реєстрі Попереднього інформування змінено назву та відображення статусів (станів) що сигналізують про виконання певних технологічних операцій з інформаційним пакетом під час обробки в автоматизованих системах:
  • Відправлений поштою - інформаційний пакет в якому електронні дані супровідних документів відсутні, а передані у вигляді сканованої копіїї електронною поштою.
  • Оброблений - інформаційний пакет прийнято автоматизованими системами приймаючої сторони та оброблено представниками митниці.
  • Завершений - технологічний цикл обробки інформаційного пакету завершено при передачі вагонів за кордон.

Зміни у Версії 1.0.18.0 від 01.10.2014

 • В реєстрі попереднього інформування при формуванні рахунку-фактури для перевізного документу на транзитне перевезення доопрацьовано можливість додавання сканованої копії.
 • Виправлена ​​помилка, що іноді виникала при перегляді перевізного документу на транзитне перевезення в реєстрі попереднього інформування.
 • Виправлена ​​помилка, що іноді виникала під час підпису документа ф.ГУ-46а.

Зміни у Версії 1.0.16.0 від 26.09.2014

 • Актуалізований "Довідник умов поставок" електронних даних рахунка-фактури у відповідності до вимог Митного Союзу.
 • Виправлена ​​ помилка, яка іноді виникала в процесі формування електронних даних рахунка фактури при визначенні загальної вартості товару у випадках зазначення дробового значення ціни або кількості.
 • Виправлена ​​ помилка, яка іноді виникала при синхронізації документів з незаповненим текстом 611 штемпеля.

Зміни у Версії 1.0.15.0 від 22.09.2014

Доопрацьовано можливість підготовки та передачі даних попереднього інформування до автоматизованих систем країн Митного союзу для перевізних документів на транзитні перевезення. Тестова експлуатація інформаційного обігу здійснюється з Білорусією.


Зміни у Версії 1.0.14.2 від 10.09.2014

Для забезпечення виконання прийнятого 17.09.2013 р. Колегією Євразійської Економічної Комісії "Решения № 196 о введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза железнодорожным транспортом" доопрацьовано можливість підготовки та передачі даних попереднього інформування до автоматизованих систем країн Митного союзу. Тестова експлуатація інформаційного обігу здійснюється з Білорусією.


Зміни у Версії 1.0.13.0 від 27.08.2014

  Відповідно до розпорядження від 22.08.2014 № ЦЗМ-14/1440 доопрацьовано можливість оформлення перевізних документів СМГС при перевезенні вантажів та порожніх вагонів маршрутними відправками транзитом через територію РФ:
 • Зі станцій Донецької залізниці призначенням на станції будь якої із залізниць України (у тому числі, Донецької);
 • Зі станцій залізниць України (у тому числі, Донецької) призначенням на станції Донецької залізниці.

 
 
 • (044) 461-94-88
 • (044) 230-60-23
 
 

 
 
 
 


АртПорт